Friday, 1 April 2016

KEMBANG HARTA DENGAN CARA MELABUR

Islam telah menetapkan instrumen yang mampu menjadikan aktiviti perekonomian umat Islam teratur dan berjaya. Jika ajaran Islam diikuti sepenuhnya, umat Islam mampu mencapai kejayaan dalam ekonomi melebihi umat-umat lain. 

Justeru tidak benar dakwaan mengatakan umat Islam mundur disebabkan banyak perkara diharamkan dalam Islam. Umat Islam pada masa lampau pernah mencapai kegemilangan ekonomi disebabkan mengikut ajaran Islam dengan sebenarnya.

Kegagalan umat Islam dalam ekonomi bukan disebabkan peraturan ditetapkan syariat, tetapi sikap serta daya saing umat Islam yang lemah berbanding penganut agama lain. Perubahan sikap dan semangat untuk memajukan diri, keluarga dan agama perlu ditanam dalam setiap penganut agama Islam.

Konsep pengurusan harta yang dianjurkan Islam meliputi aspek penghasilan harta, pengumpulan atau pengembangan, perlindungan, pengagihan dan penyucian. Namun, dalam makalah ini hanya tiga apek akan dibincangkan iaitu pengembangan, perlindungan dan pengagihan harta.

Harta yang diperoleh hendaklah dikembangkan dan tidak seharusnya statik atau tidak bertambah.  Sebab itu Islam sentiasa menekankan kepada pengembangan harta. Tindakan itu bukan sahaja memberi keuntungan kepada pemiliknya, bahkan kepada sistem ekonomi keseluruhannya. 

Konsep pengembangan harta yang paling popular ialah pelaburan. Maksud pelaburan amat luas kerana apa-apa usaha menggunakan wang atau kekayaan sedia ada 'dilaburkan' kepada satu-satu instrument yang melibatkan untung rugi boleh dianggap sebagai usaha untuk mengembangkan harta. 

Pelaburan dibuat pengusaha akan membuka peluang kepada aktiviti gandaan seperti peluang pekerjaan, serta aktiviti ekonomi yang berkaitan dengannya. Maka sebab itu mengapa Islam melarang berlaku pembekuan harta atau harta yang tidak dicairkan untuk aktiviti ekonomi.

Bagi mereka yang mempunyai kepakaran dalam perniagaan atau sesuatu urusniaga, pelaburan dalam perniagaan paling menguntungkan. Rasulullah sendiri menggalakkan agar umat Islam terlibat dalam perniagaan. 

Pada zaman Rasulullah dulu, para sahabat yang menjalankan perniagaan adalah antara mereka yang menjadi kaya raya dan banyak membantu atau menyumbangkan kekayaan masing-masing untuk mengembangkan ajaran Islam. 

Malah dalam mana-mana sejarah kehidupan manusia, termasuk masa sekarang, golongan paling kaya adalah terdiri daripada peniaga atau usahawan. 

No comments:

Post a Comment